Warunki korzystania

Przedstawiony regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego energycasinobonus.pl.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik akceptuje i zgadza się na postanowienia niniejszego regulaminu w całości.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu energycasinobonus.pl.

2. Właścicielem i administratorem serwisu energycasinobonus.pl jest [Nazwa Firmy], mająca siedzibę pod adresem [Adres Firmy].

3. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników, zasady używania serwisu, jak również zasady ochrony prywatności i danych osobowych.

4. Strona internetowa energycasinobonus.pl ma charakter informacyjny i nie służy do celów handlowych.

5. W razie naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, administrator serwisu ma prawo zablokować dostęp do niego zaburzającemu użytkownikowi.

Zasady korzystania z serwisu

1. Korzystanie z serwisu energycasinobonus.pl jest dozwolone tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami netykiety.

3. Zabrania się umieszczania w serwisie treści, które są sprzeczne z prawem, szkodliwe, obraźliwe lub naruszają prywatność innych osób.

4. Zabrania się wykorzystywania serwisu do rozpowszechniania wirusów, spamu, a także do wszelkiego rodzaju działań mających na celu naruszenie bezpieczeństwa serwisu i jego użytkowników.

5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania niezgodnych z regulaminem materiałów.

6. Wszelkie informacje zamieszczone na serwisie energycasinobonus.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią porady lub zaleceń prawnych.

Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Administrator serwisu energycasinobonus.pl dba o ochronę prywatności i danych osobowych swoich użytkowników.

2. Użytkownicy serwisu mają prawo do dostępu, otrzymania kopii, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszego systemu.

3. Administrator serwisu nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

4. Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.